Karta i opis lovišta Štampa

 

 

Lovište "Klisura" se prostire na površinama šuma, zemljišta i voda dela teritorije  Opštine Knjaževac, Okrug zaječarski, Republika Srbija.

U geografskom pogledu (u odnosu na geografske koordinate) lovište "Klisura" ima sledeći položaj:
- od 22 stepena i 09 minuta do 22 stepena i  29 minuta istočne  geografske dužine,  
- od 43 stepena i 34 minuta do 43 stepena i 44 minuta severne  geografske  širine.

Najniža tačka lovišta nalazi se na nadmorskoj visini od 170 m. na Belom Timoku  ispod Belog brega.
Najviša  tačka lovišta nalazi se na  nad. visini od 1162 m. na Tupižnici.

Lovno-produktivna površina lovišta je 18.000 ha, a lovno-neproduktivna površina je 2.206 ha,
što ukupno čini 20.206 ha.